Privacybeleid

1) Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke persoon

1.1 Wij zijn verheugd dat u onze website bezoekt en danken u voor uw belangstelling. Hierna informeren wij u over de behandeling van uw persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn in dit verband alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is "HUMAN BLOOD, 150 Menachem Begin Road WE Tower - Level 9, 6492105​ ​Tel Aviv, Israel, +49 89 21526132, support@humanblood.com". De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

1.3 Deze website maakt gebruik van SSL- of TLS-encryptie om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. bestellingen of verzoeken aan de controller). U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan de string "https://" en het slotsymbool in uw browserregel.

2) Verzameling van gegevens bij een bezoek aan onze website

Wanneer u onze website alleen voor informatiedoeleinden gebruikt, d.w.z. wanneer u zich niet registreert of op andere wijze informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen gegevens die uw browser aan onze server doorgeeft (zogenaamde "server log files"). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om de website aan u te kunnen tonen:

 • Onze bezochte website
 • Datum en tijd van de toegang
 • Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
 • Bron/referentie van waaruit u de pagina hebt bereikt
 • Gebruikte browser
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Gebruikt IP-adres (indien van toepassing: in geanonimiseerde vorm)

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO op basis van ons gerechtvaardigd belang om de stabiliteit en functionaliteit van onze website te verbeteren. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. Wij behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren indien er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.

3) Hosting en inhoud-leveringsnetwerk

Hosting door Shopify
Wij gebruiken het shopsysteem van de dienstverlener Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2nd Floor, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ierland ("Shopify"), voor het hosten en weergeven van de online shop op basis van verwerking namens ons. Alle gegevens die op onze website worden verzameld, worden verwerkt op de servers van Shopify. In het kader van de bovengenoemde diensten van Shopify kunnen gegevens ook worden doorgegeven aan Shopify Inc, 150 Elgin St, Ottawa, ON K2P 1L4, Canada, Shopify Data Processing (USA) Inc, Shopify Payments (USA) Inc of Shopify (USA) Inc als onderdeel van verdere verwerking namens ons. In het geval dat gegevens worden doorgegeven aan Shopify Inc. in Canada, wordt het passende niveau van gegevensbescherming gegarandeerd door een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Meer informatie over de gegevensbescherming van Shopify is te vinden op de volgende website: https://www.shopify.de/legal/datenschutz.
Verdere verwerking op andere servers dan de hierboven genoemde van Shopify zal alleen plaatsvinden binnen het hieronder meegedeelde kader.

4) Koekjes

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijker te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken wij gebruik van cookies, d.w.z. kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van deze cookies worden automatisch gewist nadat u uw browser hebt gesloten (zogenaamde "sessiecookies"), terwijl andere langer op uw eindapparaat blijven staan en u in staat stellen pagina-instellingen op te slaan (zogenaamde "persistente cookies"). In het laatste geval kunt u de opslagperiode vinden in het overzicht van de cookie-instellingen van uw webbrowser.
Indien persoonsgegevens ook worden verwerkt door individuele cookies die door ons worden gebruikt, vindt de verwerking plaats in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO, hetzij voor de uitvoering van het contract, in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO in het geval van gegeven toestemming of volgens Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO ter bescherming van onze legitieme belangen bij een zo goed mogelijke functionaliteit van de website alsmede een klantvriendelijke en effectieve vormgeving van het paginabezoek.
U kunt uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en individueel over de acceptatie ervan kunt beslissen of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten.
Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

5) Neem contact met ons op

5.1- Shopify Praatje
Voor klantenservice maakt deze website gebruik van het live-chatsysteem Shopify Chat, een dienst van Shopify Inc, 150 Elgin St, Ottawa, ON K2P 1L4, Canada ("Shopify"). Voor het beantwoorden van live ondersteuningsverzoeken verzamelt en bewaart Shopify geanonimiseerde gegevens van de gebruikers. Op basis van deze geanonimiseerde gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruiksprofielen worden opgesteld. Voor dit doel kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in het cachegeheugen van de internetbrowser van de bezoeker van de site. De cookies maken de herkenning van de internetbrowser mogelijk. Indien de op deze wijze verzamelde informatie een persoonlijke referentie heeft, vindt de verwerking plaats overeenkomstig art. 6 lid 1 letter f DSGVO op basis van ons gerechtvaardigd belang bij een effectieve klantenservice en de statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatiedoeleinden.
De gegevens die met behulp van Shopify-technologieën worden verzameld, zullen niet worden gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren zonder de afzonderlijk verleende toestemming van de betrokkene en zullen niet worden samengevoegd met persoonsgegevens over de drager van het pseudoniem. Om het opslaan van Shopify cookies te voorkomen, kunt u uw internetbrowser zo instellen dat er in de toekomst geen cookies meer op uw computer worden opgeslagen of dat reeds opgeslagen cookies worden verwijderd. Het uitschakelen van alle cookies kan echter tot gevolg hebben dat sommige functies op onze internetpagina's niet meer kunnen worden uitgevoerd. Tegen het verzamelen en opslaan van gegevens voor het aanmaken van een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel kunt u te allen tijde met werking voor de toekomst bezwaar maken door ons uw bezwaar informeel per e-mail te doen toekomen op het in het impressum vermelde e-mailadres.
In het geval van gegevensoverdrachten naar Shopify Inc. in Canada, wordt het passende niveau van gegevensbescherming gegarandeerd door het besluit van de Europese Commissie inzake adequaatheid.

5.2 Herinneringen door Reviews.io
Op voorwaarde dat u ons hiervoor tijdens of na uw bestelling uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven overeenkomstig art. 6 (1) lit. a DSGVO, geven wij uw e-mailadres door aan het beoordelingsplatform "reviews.io" van REVIEWS.io 2020 GmbH, Stralauer Allee 6, 10245 Berlijn, zodat het u per e-mail een beoordelingsherinnering stuurt. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke voor de verwerking of naar het ratingplatform.

5.3 Freshdesk
Wij gebruiken het e-mail ticketing systeem van Freshworks, Inc, 2950 S. Delaware Street, Suite 201, San Mateo, California 94403, Verenigde Staten ("Freshdesk"). Als gebruikers van onze website contactverzoeken per e-mail sturen, worden deze opgeslagen en georganiseerd in het ticketsysteem om chronologische verwerking mogelijk te maken en om de service-ervaring te verbeteren. Gebruikers kunnen altijd de huidige status van de behandeling van hun verzoek bekijken via het individueel toegewezen ticketnummer.
Uitsluitend voor de organisatie van de verzoeken en de verwerking daarvan worden persoonsgegevens verzameld voor zover die in het verzoek zijn vermeld, maar in ieder geval naam, voornaam en e-mailadres, aan Freshdesk doorgegeven, daar opgeslagen en uitgelezen.
De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is ons gerechtvaardigd belang om onze klantenservice efficiënt in te richten, uw aanvraag zo snel mogelijk te beantwoorden en ons dienstenaanbod te optimaliseren overeenkomstig art. 6, lid 1, sub f, DSGVO.
Wij hebben een overeenkomst voor de verwerking van bestellingen gesloten met Freshdesk ("Data Processing Addendum", beschikbaar op https://www.freshworks.com/data-processing-addendum/), waarmee wij Freshdesk verplichten de gegevens van onze klanten te beschermen en niet door te geven aan derden. Voor de doorgifte van gegevens buiten de Europese Economische Ruimte baseert Freshdesk zich op de zogenaamde standaardclausules voor gegevensbescherming van de Europese Commissie, die bedoeld zijn om de naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming te waarborgen.
Uw gegevens zullen worden gewist nadat uw verzoek is verwerkt. Dit is het geval wanneer uit de omstandigheden blijkt dat de zaak in kwestie definitief is opgehelderd en voor zover er geen wettelijke bewaarplicht bestaat die anders bepaalt.
Meer informatie over de gegevensbescherming van Freshdesk is te vinden op https://www.freshworks.com/de/datenschutz/.

5.4 In het kader van het opnemen van contact met ons (bijv. via een contactformulier of e-mail) worden persoonsgegevens verwerkt - uitsluitend ten behoeve van de verwerking en beantwoording van uw verzoek en alleen voor zover dat voor dit doel noodzakelijk is. De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is ons gerechtvaardigd belang om aan uw verzoek te voldoen overeenkomstig Art. 6 (1) lit. f DSGVO. Indien uw contact gericht is op een contract, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6 (1) lit. b DSGVO. Uw gegevens worden gewist wanneer uit de omstandigheden blijkt dat de zaak in kwestie definitief is opgehelderd en voor zover er geen wettelijke bewaarplicht bestaat die zich daartegen verzet.

6) Gegevensverwerking bij het openen van een klantrekening

Overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO, zullen persoonsgegevens verder worden verzameld en verwerkt in de mate die in elk geval noodzakelijk is indien u deze aan ons verstrekt bij het openen van een klantenrekening. De gegevens die nodig zijn voor het openen van een rekening vindt u in het invoermasker van het desbetreffende formulier op onze website. Het verwijderen van uw klantenrekening is te allen tijde mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar het bovenstaande adres van de verantwoordelijke. Na verwijdering van uw klantenaccount worden uw gegevens gewist, op voorwaarde dat alle via uw account gesloten contracten volledig zijn verwerkt, er geen wettelijke bewaartermijnen in het geding zijn en er van onze kant geen rechtmatig belang bestaat om de gegevens te blijven bewaren.

7) Commentaarfunctie

U als gebruiker kunt zich abonneren op de vervolgcommentaren. Daartoe ontvangt u een bevestigingse-mail om er zeker van te zijn dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres (dubbele opt-in procedure). De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking in het geval van abonnementen op commentaren is Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. U kunt zich te allen tijde uitschrijven voor lopende abonnementen op commentaar met werking voor de toekomst; voor meer informatie over de uitschrijfmogelijkheid verwijzen wij u naar de bevestigingsmail.

8) Gebruik van klantgegevens voor rechtstreekse reclame

8.1 Registratie voor onze e-mailnieuwsbrief

Als u zich inschrijft voor onze e-mailnieuwsbrief, zullen wij u regelmatig informatie sturen over onze aanbiedingen. De enige verplichte gegevens voor het verzenden van de nieuwsbrief is uw e-mailadres. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en zal worden gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Voor het verzenden van de nieuwsbrief maken wij gebruik van de zogenaamde dubbele opt-in procedure, die ervoor zorgt dat u alleen nieuwsbrieven ontvangt als u uw toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief uitdrukkelijk hebt bevestigd door het activeren van een verificatielink die naar het opgegeven e-mailadres wordt gestuurd.

Door de verificatielink te activeren, geeft u ons uw toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. Wij slaan het door uw Internet Service Provider (ISP) opgegeven IP-adres op, alsmede de datum en het tijdstip van registratie, om eventueel misbruik van uw e-mailadres later te kunnen traceren. De gegevens die wij verzamelen wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, worden uitsluitend voor het beoogde doel gebruikt. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de link die daartoe in de nieuwsbrief is opgenomen of door een bericht te sturen aan de in het begin genoemde verantwoordelijke persoon. Na afmelding wordt uw e-mailadres onmiddellijk uit de distributielijst van onze nieuwsbrief verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden uw gegevens te gebruiken op een wijze die verder gaat dan hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

8.2 Verzenden van de e-mail nieuwsbrief naar bestaande klanten

Indien u ons uw e-mailadres hebt meegedeeld bij de aankoop van goederen of diensten, behouden wij ons het recht voor om u regelmatig e-mailaanbiedingen te sturen voor gelijkaardige goederen of diensten als die welke u reeds in ons assortiment hebt aangekocht. Overeenkomstig § 7 (3) van de Duitse wet op oneerlijke concurrentie (UWG) hebben wij hiervoor geen afzonderlijke toestemming van u nodig. In dit verband vindt de gegevensverwerking uitsluitend plaats op grond van ons gerechtvaardigd belang bij gepersonaliseerde directe reclame overeenkomstig art. 6, lid 1, sub f, DSGVO. Indien u in eerste instantie bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van uw e-mailadres voor dit doel, zullen wij u geen e-mails sturen. U kunt te allen tijde met werking voor de toekomst bezwaar maken tegen het gebruik van uw e-mailadres voor het bovengenoemde reclamedoel, door de aan het begin genoemde verantwoordelijke persoon hiervan in kennis te stellen. Dit brengt voor u alleen transmissiekosten met zich mee volgens de basistarieven. Na ontvangst van uw bezwaar zal het gebruik van uw e-mailadres voor reclamedoeleinden onmiddellijk worden stopgezet.

8.3- Verzending van de nieuwsbrief via CleverReach
Onze e-mail nieuwsbrieven worden verzonden via de technische dienstverlener CleverReach GmbH & Co KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede ("CleverReach"), aan wie wij de gegevens doorgeven die u bij uw aanmelding voor de nieuwsbrief hebt verstrekt. Deze doorgifte vindt plaats in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (DSGVO) en dient ons rechtmatig belang bij het gebruik van een doeltreffend, veilig en gebruikersvriendelijk nieuwsbriefsysteem. De gegevens die u invoert voor het ontvangen van de nieuwsbrief (bijv. e-mailadres) worden opgeslagen op de servers van CleverReach in Duitsland of Ierland.
CleverReach gebruikt deze informatie om de nieuwsbrieven namens ons te versturen en statistisch te evalueren. Voor de evaluatie bevatten de per e-mail verstuurde nieuwsbrieven zogenaamde webbakens of trackingpixels, dat zijn beeldbestanden van één pixel die op onze website worden opgeslagen. Zo kan worden nagegaan of een nieuwsbriefbericht is geopend en op welke links eventueel is geklikt. Met behulp van zogenaamde conversietracking kan ook worden geanalyseerd of een vooraf bepaalde actie (bv. aankoop van een product op onze website) heeft plaatsgevonden nadat op dergelijke links is geklikt. Bovendien worden technische gegevens geregistreerd (bv. tijdstip van opvraging, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). De gegevens worden uitsluitend in gepseudonimiseerde vorm verzameld en worden niet gekoppeld aan uw andere persoonsgegevens; rechtstreekse persoonlijke verwijzing is uitgesloten. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de statistische analyse van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de interesses van de ontvangers.
Indien u bezwaar wenst te maken tegen de analyse van gegevens voor statistische evaluatiedoeleinden, dient u zich uit te schrijven voor de nieuwsbrief.
Wij hebben met CleverReach een overeenkomst voor de verwerking van bestellingen gesloten, waarbij wij CleverReach verplichten de gegevens van onze klanten te beschermen en niet aan derden door te geven.
Meer informatie over de gegevensanalyse van CleverReach kunt u hier lezen:
https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/
U kunt het privacybeleid van CleverReach hier lezen:
https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.
- Nieuwsbrief verzending via Shopify E-mail
Onze e-mailnieuwsbrieven worden verzonden via Shopify Email, een dienst die wordt aangeboden door Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2nd Floor, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ierland ("Shopify"), aan wie wij de gegevens doorgeven die u hebt verstrekt toen u zich inschreef voor de nieuwsbrief. Deze doorgifte vindt plaats in overeenstemming met Art. 6 (1) lit. f DSGVO en dient ons gerechtvaardigd belang om een nieuwsbriefsysteem te gebruiken dat effectief is in het adverteren, veilig en gebruikersvriendelijk. De gegevens die u invoert met het oog op het ontvangen van nieuwsbrieven (bv. e-mailadres) worden doorgaans opgeslagen op de servers van Shopify in de EU.
Als onderdeel van Shopify's bovengenoemde diensten kunnen gegevens ook worden doorgegeven aan Shopify Inc, 150 Elgin St, Ottawa, ON K2P 1L4, Canada, Shopify Data Processing (USA) Inc, Shopify Payments (USA) Inc of Shopify (USA) Inc in het kader van verdere verwerking namens Shopify. In het geval dat gegevens worden doorgegeven aan Shopify Inc. in Canada, wordt het adequate niveau van gegevensbescherming gegarandeerd door een adequaat besluit van de Europese Commissie.
Shopify gebruikt deze informatie om de nieuwsbrieven namens ons te versturen en statistisch te evalueren. Voor de evaluatie kunnen de verzonden e-mails zogenaamde webbakens of trackingpixels bevatten, dat zijn beeldbestanden van één pixel die op onze website worden opgeslagen. Zo kan worden nagegaan of een nieuwsbriefbericht is geopend en op welke links eventueel is geklikt. Bovendien worden technische gegevens geregistreerd (bv. tijdstip van opvraging, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). De gegevens worden uitsluitend in gepseudonimiseerde vorm verzameld en worden niet gekoppeld aan uw andere persoonsgegevens; rechtstreekse persoonlijke verwijzing is uitgesloten. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de statistische analyse van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de interesses van de ontvangers. Indien u bezwaar wenst te maken tegen de analyse van gegevens voor statistische evaluatiedoeleinden, dient u zich uit te schrijven voor de nieuwsbrief.
Bovendien kan Shopify deze gegevens zelf gebruiken in overeenstemming met art. 6 (1) lit. f DSGVO op basis van haar eigen legitieme belang om de dienst te ontwerpen en te optimaliseren in overeenstemming met de vraag, evenals voor marktonderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om te bepalen uit welke landen de ontvangers afkomstig zijn. Shopify gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers echter niet om hen zelf aan te schrijven of om de gegevens door te geven aan derden.
Wij hebben een orderverwerkingsovereenkomst gesloten met Shopify, waarmee wij Shopify verplichten de gegevens van onze klanten te beschermen en niet door te geven aan derden.
U kunt het privacybeleid van Shopify hier bekijken: https://www.shopify.de/legal/datenschutz

9) Gegevensverwerking voor orderverwerking

9.1 Voor zover dit voor de afwikkeling van de overeenkomst voor leverings- en betalingsdoeleinden noodzakelijk is, worden de door ons verzamelde persoonsgegevens conform art. 6 lid 1 lit. b DSGVO aan de opdrachtgevende transportonderneming en de opdrachtgevende kredietinstelling doorgegeven.

Indien wij u op basis van een overeenkomst updates voor goederen met digitale elementen of voor digitale producten verschuldigd zijn, verwerken wij de door u bij de bestelling verstrekte contactgegevens (naam, adres, e-mailadres) om u in het kader van onze wettelijke informatieplicht volgens art. 6 lid 1 sub c DSGVO binnen de wettelijk vastgelegde termijn via geschikte communicatiemiddelen (bijv. per post of e-mail) persoonlijk te informeren over de komende updates. Uw contactgegevens worden uitsluitend gebruikt om u te informeren over door ons verschuldigde updates en worden voor dit doel alleen door ons verwerkt voor zover dat nodig is voor de desbetreffende informatie.

Voor de afwikkeling van uw bestelling werken wij ook samen met de volgende dienstverlener(s), die ons geheel of gedeeltelijk ondersteunen bij de uitvoering van gesloten overeenkomsten. Bepaalde persoonsgegevens worden aan deze dienstverleners doorgegeven in overeenstemming met de volgende informatie.

9.2 Wij werken samen met externe verzendingspartners om onze contractuele verplichtingen tegenover onze klanten na te komen. Wij geven uw naam, uw leveringsadres en, indien nodig voor de levering, uw telefoonnummer door aan een door ons geselecteerde transportpartner, uitsluitend voor de levering van goederen Art. 6 par. 1 lit. b DSGVO.

9.3 Gebruik van speciale dienstverleners voor orderverwerking en -afhandeling

- Paqato
Om de klant in staat te stellen zijn zending na bestelling te volgen, maken wij gebruik van de dienst van PAQATO GmbH, Johann-Krane-Weg 6, 48149 Münster ("Paqato").
Paqato verstuurt namens ons verzendberichten en updates over de bezorgstatus. Daartoe geven wij bepaalde klantgegevens (e-mailadres, voor- en achternaam en adres) samen met het zendingsnummer overeenkomstig art. 6 lid 1 sub f DSGVO aan Paqato door op grond van ons gerechtvaardigd belang bij een effectieve en informatieve communicatie met de klant alsmede bij een transparante en betrouwbare afwikkeling van de verzending, wat ook in het belang van de klant is, nadat het pakket is verzonden.
De gegevens zullen door Paqato niet aan derden worden doorgegeven en uitsluitend voor bovengenoemd doel worden verwerkt. Nadat de verzending is voltooid, worden de gegevens door Paqato gewist.
Wij hebben met Paqato een overeenkomst voor de verwerking van bestellingen gesloten, waarbij wij Paqato ertoe verplichten de gegevens van onze klanten overeenkomstig de wettelijke voorschriften te beschermen.
Paqato's privacybeleid kan hier worden bekeken: https://www.paqato.com/datenschutzerklaerung/
- Shirtigo
De afwikkeling van bestellingen wordt uitgevoerd door de dienstverlener "Shirtigo" (Shirtigo GmbH, Siemensstraße 2, 50354 Hürth). Naam, adres en, indien van toepassing, andere persoonlijke gegevens worden aan Shirtigo doorgegeven in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO uitsluitend met het oog op de verwerking van de online bestelling. Uw gegevens worden alleen doorgegeven voor zover dit daadwerkelijk noodzakelijk is voor de afhandeling van de bestelling. Details over de gegevensbescherming van Shirtigo en de gegevensbeschermingsverklaring van Shirtigo GmbH kunnen worden ingezien op https://www.shirtigo.de/datenschutzerklaerung.

9.4 Gebruik van betalingsdienstaanbieders (betalingsdiensten)

- Shopify Betalingen
Wij maken gebruik van de betalingsdienstaanbieder "Shopify Payments", 3rd Floor, Europa House, Harcourt Building, Harcourt Street, Dublin 2. Als u kiest voor een betaalmethode die wordt aangeboden via de betalingsdienstaanbieder Shopify Payments, wordt de verwerking van de betaling uitgevoerd via de technische dienstverlener Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland, aan wie wij de informatie doorgeven die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt, samen met informatie over uw bestelling (naam, adres, rekeningnummer, bankcode, creditcardnummer indien van toepassing, factuurbedrag, valuta en transactienummer) in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO. Uw gegevens worden alleen doorgegeven met het oog op de verwerking van betalingen met Stripe Payments Europe Ltd. en alleen voor zover dat voor dit doel noodzakelijk is. Meer informatie over de gegevensbescherming van Shopify Payments vindt u op het volgende internetadres: https://www.shopify.com/legal/privacy.
Informatie over gegevensbescherming betreffende Stripe Payments Europe Ltd. vindt u hier: https://stripe.com/de/privacy

10) Online marketing

10.1 Facebook Pixel voor het creëren van aangepaste doelgroepen met uitgebreide gegevensmatching (met tool voor toestemming voor cookie)
Binnen ons online aanbod wordt de zogenaamde "Facebook Pixel" van het sociale netwerk Facebook gebruikt in de modus van uitgebreide gegevensvergelijking, die wordt beheerd door Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Quare, Dublin 2, Ierland ("Facebook").
Op basis van de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker wordt, wanneer een gebruiker klikt op een advertentie die op Facebook wordt afgespeeld en door ons is geplaatst, door Facebook Pixel een toevoeging toegevoegd aan de URL van onze gelinkte pagina. Na het doorsturen wordt deze URL-parameter vervolgens in de browser van de gebruiker vastgelegd via een cookie, die onze gelinkte pagina zelf instelt. Daarnaast verzamelt deze cookie specifieke klantgegevens, zoals het e-mailadres, die wij verzamelen op onze website gekoppeld aan de Facebook-advertentie tijdens transacties zoals aankooptransacties, accountlogins of registraties (uitgebreide gegevensmatching). De cookie wordt vervolgens gelezen door Facebook Pixel en maakt het mogelijk om de gegevens, inclusief de specifieke klantgegevens, door te sturen naar Facebook.
Met behulp van de Facebook Pixel met uitgebreide data matching is het enerzijds mogelijk voor Facebook om de bezoekers van ons online aanbod nauwkeurig te bepalen als doelgroep voor de weergave van advertenties (zogenaamde "Facebook Ads"). Dienovereenkomstig gebruiken wij de Facebook-pixel met geavanceerde gegevensvergelijking om de door ons geplaatste Facebook-advertenties alleen weer te geven aan die Facebook-gebruikers die ook interesse hebben getoond in ons online-aanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. interesses in bepaalde onderwerpen of producten die zijn bepaald op basis van de bezochte websites), die wij doorgeven aan Facebook (zogenaamde "Custom Audiences"). Met behulp van de Facebook pixel met geavanceerde data matching willen wij er ook voor zorgen dat onze Facebook advertenties overeenkomen met de potentiële interesse van de gebruikers en geen intimiderend effect hebben. Hierdoor kunnen wij de effectiviteit van de Facebook-advertenties verder evalueren voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden door bij te houden of gebruikers na het klikken op een Facebook-advertentie naar onze website werden doorverwezen (zogenaamde "conversie"). Vergeleken met de standaardvariant van Facebook Pixel, helpt de uitgebreide gegevensmatchingfunctie ons om de effectiviteit van onze reclamecampagnes beter te meten door meer toegeschreven conversies vast te leggen.
Alle doorgegeven gegevens worden door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het desbetreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken, in overeenstemming met het gegevensgebruiksbeleid van Facebook(https://www.facebook.com/about/privacy/). De gegevens kunnen Facebook en zijn partners in staat stellen advertenties op en buiten Facebook aan te bieden.
Deze verwerkingen worden alleen verricht indien daartoe uitdrukkelijk toestemming is gegeven overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG.
De door Facebook gegenereerde informatie wordt gewoonlijk doorgegeven aan een server van Facebook en daar opgeslagen; dit kan ook doorgifte aan de servers van Meta Platforms Inc. in de VS inhouden. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door deze dienst in de "Cookie Consent Tool" op de website te deactiveren.

10.2 Gebruik van affiliate-programma's

- Eigen affiliate programma
In verband met de productpresentaties op onze website hebben wij een eigen affiliate-programma, in het kader waarvan wij aan belangstellende derde exploitanten partnerlinks voor plaatsing op hun websites ter beschikking stellen die naar onze aanbiedingen leiden. Voor het affiliate-programma worden cookies gebruikt, die in de regel op de partnerpagina na het aanklikken van een overeenkomstige partnerlink worden geplaatst en waarvoor wij volgens de gegevensbeschermingswetgeving in dit verband niet verantwoordelijk zijn. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen om de oorsprong te kunnen traceren van transacties (bv. "sales leads") die via dergelijke links worden gegenereerd. Zo kunnen wij onder meer herkennen dat u op de partnerlink hebt geklikt en naar onze website bent doorgestuurd. Deze informatie is nodig voor de betalingsafwikkeling tussen ons en de affiliate partners. Voor zover de informatie ook persoonsgegevens bevat, vindt de beschreven verwerking plaats op grond van ons gerechtvaardigd financieel belang bij de verwerking van commissiebetalingen overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. f DSGVO.
Indien u de evaluatie van het gebruikersgedrag via cookies wenst te blokkeren, kunt u uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen of u deze accepteert of dat u het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit.

11) Webanalysediensten

11.1 Google (Universal) Analytics met Google Signals
Deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Google (Universal) Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Deze website maakt uitsluitend gebruik van Google (Universal) Analytics met de extensie "_anonymizeIp()", die zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het te verkorten en een directe persoonlijke verwijzing uit te sluiten. De extensie houdt in dat uw IP-adres vooraf door Google wordt ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google LLC in de VS worden verzonden en daar worden ingekort.
Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te verlenen. In dit verband zal het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google (Universal) Analytics niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google.
Google Analytics maakt het ook mogelijk statistieken op te stellen met verklaringen over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de site op basis van een evaluatie van op interesses gebaseerde reclame en met de opname van informatie van derden via een speciale functie, de zogenaamde "demografische kenmerken". Dit maakt het mogelijk gebruikersgroepen van de website te definiëren en te onderscheiden met het oog op gerichte marketingmaatregelen. De via de "demografische kenmerken" verzamelde gegevensrecords kunnen echter niet aan een specifieke persoon worden toegewezen.
Details over de verwerking die door Google Analytics in gang wordt gezet en over de manier waarop Google met websitegegevens omgaat, zijn hier te vinden: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van Google Analytics-cookies voor het uitlezen van informatie over het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG. Zonder deze toestemming zal Google Analytics niet worden gebruikt tijdens uw bezoek aan de site.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, kunt u deze dienst deactiveren in de "Cookie Consent Tool" op de website. Voor het gebruik van Google Analytics hebben wij met Google een bewerkersovereenkomst gesloten, waardoor Google verplicht is de gegevens van onze sitebezoekers te beschermen en niet aan derden door te geven. Voor de overdracht van gegevens van de EU naar de VS verwijst Google naar de zogeheten standaardclausules voor gegevensbescherming van de Europese Commissie, die ervoor moeten zorgen dat het Europese niveau van gegevensbescherming in de VS wordt nageleefd.
Meer informatie over Google (Universal) Analytics vindt u hier: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
Deze website maakt ook gebruik van de dienst Google Signals als uitbreiding van Google Analytics. Met Google Signals kunnen we Google cross-device rapporten laten maken (zogenaamde "cross-device tracking"). Als u "gepersonaliseerde advertenties" hebt geactiveerd in uw Google-accountinstellingen en u uw apparaten met internettoegang hebt gekoppeld aan uw Google-account, kan Google gebruikersgedrag over apparaten heen analyseren en op basis daarvan databasemodellen maken, mits u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van Google Analytics in overeenstemming met art. 6 (1) lit. a DSGVO (zie hierboven). Er wordt rekening gehouden met de aanmeldingen en apparaattypes van alle paginabezoekers die bij een Google-account waren aangemeld en een conversie hebben uitgevoerd. Uit de gegevens blijkt onder meer op welk apparaat u voor het eerst op een advertentie hebt geklikt en op welk apparaat de bijbehorende conversie plaatsvond. Wij ontvangen in dit verband geen persoonsgegevens van Google, maar alleen statistieken die zijn samengesteld op basis van Google Signals. U hebt de mogelijkheid om de functie "gepersonaliseerde advertenties" in de instellingen van uw Google-account te deactiveren en zo de apparaatoverkoepelende analyse uit te schakelen. Volg hiervoor de instructies op deze pagina: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de
Meer informatie is hier te vinden: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=de

11.2 Google (Universal) Analytics zonder cookies met Google Signals
Deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google").
Deze website maakt uitsluitend gebruik van Google (Universal) Analytics zonder het gebruik van cookies, wat betekent dat de dienst op geen enkel moment cookies op uw eindapparaat instelt.
In plaats daarvan wordt het lokale geheugen van uw browser gebruikt om een door Google (Universal) Analytics toegewezen individuele ID op te slaan, die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maakt. Daartoe worden bepaalde gebruikersgegevens via de ID verwerkt.
De door de ID gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van het verkorte IP-adres) wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google en daar opgeslagen; dit kan ook doorzending naar de servers van Google LLC. in de VS inhouden.
Deze website maakt uitsluitend gebruik van Google (Universal) Analytics met de extensie "_anonymizeIp()", die zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het te verkorten en een directe persoonlijke verwijzing uit te sluiten. De extensie houdt in dat uw IP-adres vooraf door Google wordt ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google LLC in de VS worden verzonden en daar worden ingekort.
Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te verlenen. In dit verband zal het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google (Universal) Analytics niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google.
Google Analytics maakt het ook mogelijk statistieken op te stellen met verklaringen over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de site op basis van een evaluatie van op interesses gebaseerde reclame en met de opname van informatie van derden via een speciale functie, de zogenaamde "demografische kenmerken". Dit maakt het mogelijk gebruikersgroepen van de website te definiëren en te differentiëren met het oog op een doelgroepgerichte oriëntatie van marketingmaatregelen. De via de "demografische kenmerken" verzamelde gegevensrecords kunnen echter niet aan een specifieke persoon worden toegewezen.
Details over de verwerking die door Google Analytics in gang wordt gezet en over de manier waarop Google met websitegegevens omgaat, zijn hier te vinden: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
Alle hierboven beschreven verwerkingen worden alleen uitgevoerd als u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven overeenkomstig art. 6, lid 1, onder a), DSGVO. Zonder deze toestemming zal Google Analytics niet worden gebruikt tijdens uw bezoek aan onze website.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, kunt u de browserplugin downloaden en installeren die beschikbaar is op de volgende link:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Als alternatief voor de browserplugin of binnen browsers op mobiele apparaten, kunt u uw toestemming intrekken door op de volgende link te klikken om een opt-out-cookie in te stellen waarmee het verzamelen door Google Analytics binnen deze website in de toekomst wordt voorkomen (deze opt-out-cookie werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein. Als u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken):
Google Analytics deactiveren
Voor het gebruik van Google Analytics hebben wij een bewerkersovereenkomst met Google gesloten, waardoor Google verplicht is de gegevens van onze sitebezoekers te beschermen en niet aan derden door te geven.
Voor de overdracht van gegevens van de EU naar de VS verwijst Google naar de zogeheten standaardclausules voor gegevensbescherming van de Europese Commissie, die ervoor moeten zorgen dat het Europese niveau van gegevensbescherming in de VS wordt nageleefd.
Meer informatie over Google (Universal) Analytics vindt u hier: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
Deze website maakt ook gebruik van de dienst Google Signals als uitbreiding van Google Analytics. Met Google Signals kunnen we Google cross-device rapporten laten maken (zogenaamde "cross-device tracking"). Als u "gepersonaliseerde advertenties" hebt geactiveerd in uw Google-accountinstellingen en u uw apparaten met internettoegang hebt gekoppeld aan uw Google-account, kan Google gebruikersgedrag over apparaten heen analyseren en op basis daarvan databasemodellen maken, mits u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van Google Analytics in overeenstemming met art. 6 (1) lit. a DSGVO (zie hierboven). Er wordt rekening gehouden met de aanmeldingen en apparaattypes van alle paginabezoekers die bij een Google-account waren aangemeld en een conversie hebben uitgevoerd. Uit de gegevens blijkt onder meer op welk apparaat u voor het eerst op een advertentie hebt geklikt en op welk apparaat de bijbehorende conversie plaatsvond. Wij ontvangen in dit verband geen persoonsgegevens van Google, maar alleen statistieken die zijn samengesteld op basis van Google Signals. U hebt de mogelijkheid om de functie "gepersonaliseerde advertenties" in de instellingen van uw Google-account te deactiveren en zo de apparaatoverkoepelende analyse uit te schakelen. Volg hiervoor de instructies op deze pagina: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de
Meer informatie is hier te vinden: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=de

11.3 Google Analytics 4
Deze website maakt gebruik van Google Analytics 4, een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"), om het gebruik van websites te analyseren.
Bij het gebruik van Google Analytics 4 wordt standaard gebruik gemaakt van zogenaamde "cookies". Cookies zijn tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van een website mogelijk maken. De door cookies verzamelde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van het IP-adres dat door uw eindapparaat wordt doorgegeven, afgekort met de laatste cijfers, zie hieronder) wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google en daar opgeslagen en verwerkt. Dit kan er ook toe leiden dat informatie wordt doorgegeven aan de servers van Google LLC, een in de Verenigde Staten gevestigde onderneming, waar de informatie verder wordt verwerkt.
Wanneer u Google Analytics 4 gebruikt, wordt het IP-adres dat door uw eindapparaat wordt doorgegeven wanneer u de website gebruikt, altijd automatisch en standaard alleen op geanonimiseerde wijze verzameld en verwerkt, zodat de verzamelde informatie niet rechtstreeks aan een persoon kan worden gekoppeld. Deze automatische anonimisering wordt door Google uitgevoerd door het IP-adres dat door uw eindapparaat binnen de lidstaten van de Europese Unie (EU) of andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER) wordt verzonden, met de laatste cijfers af te korten.
Google gebruikt deze en andere informatie namens ons om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over uw websiteactiviteiten en gebruiksgedrag samen te stellen en om ons andere diensten in verband met uw website- en internetgebruik te verlenen. In dit verband zal het door uw eindapparaat in het kader van Google Analytics 4 doorgegeven en ingekorte IP-adres niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google. De gegevens die in het kader van het gebruik van Google Analytics 4 worden verzameld, worden gedurende 2 maanden bewaard en vervolgens gewist.
Google Analytics 4 maakt het ook mogelijk statistieken op te stellen met verklaringen over de leeftijd, het geslacht en de interesses van websitegebruikers op basis van een evaluatie van op interesses gebaseerde reclame en met de opname van informatie van derden via een speciale functie, de zogenaamde "demografische kenmerken". Dit maakt het mogelijk om gebruikersgroepen van de website te bepalen en te onderscheiden met het oog op gerichte marketingmaatregelen. De gegevens die via de "demografische kenmerken" worden verzameld, kunnen echter niet aan een bepaalde persoon worden toegewezen en dus ook niet aan u persoonlijk. Deze via de functie "demografische kenmerken" verzamelde gegevens worden twee maanden bewaard en daarna gewist.
Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van Google Analytics-cookies voor het opslaan en uitlezen van informatie op het eindapparaat dat u gebruikt voor het gebruik van de website, vinden alleen plaats als u ons hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. Zonder uw toestemming zal Google Analytics 4 niet worden gebruikt tijdens uw gebruik van de website. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, kunt u deze dienst deactiveren via de "Cookie Consent Tool" op de website.
In verband met deze website wordt ook de dienst Google Signals gebruikt als uitbreiding van Google Analytics 4. Met Google Signals kunnen we Google cross-device rapporten laten maken (zogenaamde "cross-device tracking"). Als u "gepersonaliseerde advertenties" hebt geactiveerd in uw Google-accountinstellingen en uw eindapparaten met internettoegang hebt gekoppeld aan uw Google-account, kan Google gebruiksgedrag over apparaten heen analyseren en op basis daarvan databasemodellen maken als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van Google Analytics 4 in overeenstemming met art. 6 (1) lit. a DSGVO. Hierbij wordt rekening gehouden met de aanmeldingen en apparaattypes van alle websitegebruikers die bij een Google-account waren aangemeld en een conversie uitvoerden. Uit de gegevens blijkt onder meer op welk apparaat u voor het eerst op een advertentie hebt geklikt en op welk apparaat de desbetreffende conversie plaatsvond. Wij ontvangen geen persoonsgegevens van Google, maar alleen statistieken die zijn samengesteld op basis van Google Signals. U hebt de mogelijkheid om de functie "gepersonaliseerde advertenties" in de instellingen van uw Google-account te deactiveren en daarmee de apparaatoverkoepelende analyse in verband met Google Signalen uit te schakelen. Volg hiervoor de instructies op deze pagina: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de
Nadere informatie over Google Signals is te vinden op de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=de
Voor ons gebruik van Google Analytics 4 hebben wij een zogenaamde opdrachtverwerkingsovereenkomst met Google gesloten, die Google verplicht de gegevens van onze websitegebruikers te beschermen en niet aan derden door te geven.
Om de naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming te waarborgen, ook in het geval van een overdracht van gegevens uit de EU of EER naar de VS en een eventuele verdere verwerking daar, verwijst Google naar de zogenaamde modelcontractbepalingen van de Europese Commissie, die wij contractueel met Google zijn overeengekomen.
Verdere juridische informatie over Google Analytics 4, met inbegrip van een kopie van de voornoemde standaardcontractbepalingen, is te vinden op https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de en op https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

12) Functionaliteiten van de site

12.1 Gebruik van Youtube-video's
Deze website gebruikt de embeddingsfunctie van Youtube om video's weer te geven en af te spelen van de provider "Youtube", die toebehoort aan Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google").
Hier wordt de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus gebruikt, die volgens de aanbieder alleen de opslag van gebruikersinformatie in gang zet wanneer de video('s) wordt/worden afgespeeld. Als de weergave van ingesloten Youtube-video's wordt gestart, gebruikt de aanbieder "Youtube" cookies om informatie over het gebruikersgedrag te verzamelen. Volgens informatie van "Youtube" worden deze onder meer gebruikt om videostatistieken te verzamelen, om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en om misbruik te voorkomen. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen wanneer u op een video klikt. Als u niet wilt dat uw gegevens gekoppeld worden aan uw YouTube-profiel, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. U hebt het recht bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen. Het gebruik van YouTube kan ook leiden tot de overdracht van persoonsgegevens naar de servers van Google LLC. in de VS.
Onafhankelijk van de weergave van de ingebedde video's wordt bij het oproepen van deze website telkens een verbinding met het Google-netwerk tot stand gebracht, die zonder onze invloed verdere gegevensverwerkingen in gang kan zetten.
Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat via de trackingpixel, worden alleen uitgevoerd als u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. a DSGVO. Zonder deze toestemming zullen Youtube-video's tijdens uw bezoek aan de site niet worden gebruikt.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, dient u deze dienst te deactiveren in de "Cookie Consent Tool" die op de website beschikbaar is via alternatieve opties die u op de website worden meegedeeld.
Meer informatie over gegevensbescherming bij "Youtube" is te vinden in de gebruiksvoorwaarden van Youtube op https://www.youtube.com/static?template=terms en in de verklaring van Google over gegevensbescherming op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

12.2 Gebruik van Vimeo video's
Plugins van het videoportaal Vimeo van Vimeo, LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA zijn op onze website geïntegreerd. Wanneer u een pagina van onze website oproept die een dergelijke plugin bevat, maakt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Vimeo. De inhoud van de plugin wordt door Vimeo rechtstreeks naar uw browser gestuurd en in de pagina geïntegreerd. Door deze integratie ontvangt Vimeo de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft bezocht, zelfs als u geen Vimeo-account hebt of momenteel niet bij Vimeo bent ingelogd. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een server van Vimeo in de VS gestuurd en daar opgeslagen.
Als u bent ingelogd bij Vimeo, kan Vimeo uw bezoek aan onze website direct toewijzen aan uw Vimeo-account. Als u interactie heeft met de plugins (zoals het indrukken van de startknop van een video), wordt deze informatie ook rechtstreeks naar een Vimeo-server verzonden en daar opgeslagen.
Als u niet wilt dat Vimeo de via onze website verzamelde gegevens rechtstreeks aan uw Vimeo-account toekent, moet u zich bij Vimeo uitloggen voordat u onze website bezoekt.
Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Vimeo, alsmede uw rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy, kunt u vinden in de informatie over gegevensbescherming van Vimeo: https://vimeo.com/privacy.
Het hulpprogramma voor het bijhouden van Google Analytics van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland, wordt automatisch geïntegreerd in video's van Vimeo die op onze site zijn ingesloten. Dit is de eigen tracking van Vimeo, waartoe wij geen toegang hebben en die niet door onze site kan worden beïnvloed. Google Analytics gebruikt zogenaamde "cookies" voor tracking, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het uitlezen van informatie op het eindapparaat dat via de trackingpixel wordt gebruikt, worden alleen uitgevoerd als u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. Zonder deze toestemming zullen Vimeo video's niet worden gebruikt tijdens uw bezoek aan de site.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te oefenen, kunt u deze dienst deactiveren in de "tool voor het toestaan van cookies" die op de website wordt aangeboden via alternatieve opties die u op de website worden meegedeeld.

12.3- Zoom
Wij maken gebruik van de "Zoom"-dienst, aangeboden door Zoom Video Communications Inc, 55 Almaden Blvd, Suite 600, San Jose, CA 95113, USA (hierna "Zoom") om online vergaderingen, videoconferenties en/of webinars te houden.
In het geval van het gebruik van Zoom worden verschillende gegevens verwerkt. De omvang van de verwerkte gegevens hangt af van de gegevens die u verstrekt voor of tijdens uw deelname aan een online vergadering, videoconferentie of webinar. Tijdens het gebruik van Zoom worden de gegevens van de deelnemers aan de communicatie verwerkt en opgeslagen op de Zoom-servers. Deze gegevens kunnen met name bestaan uit uw aanmeldingsgegevens (naam, e-mailadres, telefoon (optioneel) en wachtwoord) en vergadergegevens (onderwerp, IP-adres van de deelnemer, apparaatinformatie, beschrijving (optioneel)). Bovendien kunnen visuele en auditieve bijdragen van de deelnemers en de spraakinput in chats worden verwerkt.
Bij de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u (dit geldt ook voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen), dient Art. 6 (1) lit. b DSGVO als rechtsgrondslag. Indien u ons toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens, is de verwerking gebaseerd op Art. 6 (1) a DSGVO. De gegeven toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden herroepen.
Voorts is de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking bij het houden van onlinevergaderingen, videoconferenties of webinars ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig art. 6, lid 1, onder f), DSGVO bij het effectieve verloop van de onlinevergadering, webinar of videoconferentie. Voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Zoom, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Zoom op https://zoom.us/docs/de-de/privacy-and-legal.html.

12.4- FontAwesome
Deze site maakt gebruik van zogenaamde webfonts van "FontAwesome", een dienst van Fonticons, Inc, 710 Blackhorn Dr, Carl Junction, 64834, MO, USA ("FontAwesome") voor de uniforme weergave van fonts. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste weblettertypes in zijn browsercache om de teksten en lettertypes correct weer te geven.
Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van FontAwesome. Dit kan ook de overdracht van persoonlijke gegevens naar de servers van FontAwesome in de VS inhouden. Op deze manier wordt FontAwesome zich ervan bewust dat onze website via uw IP-adres is bezocht. De verwerking van persoonsgegevens in het kader van het tot stand brengen van een verbinding met de aanbieder van de lettertypes vindt alleen plaats indien u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft verleend overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstige werking intrekken door deze dienst te deactiveren in de "tool voor het toestaan van cookies" op de website.Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt door uw computer een standaardlettertype gebruikt.
Ga voor meer informatie over FontAwesome naar: https://fontawesome.com/privacy
- Google web lettertypen
Deze site maakt gebruik van zogenaamde webfonts geleverd door Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google") voor de uniforme weergave van fonts. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste weblettertypes in zijn browsercache om de teksten en lettertypes correct weer te geven.
Daartoe moet de browser die u gebruikt, verbinding maken met de servers van Google. Dit kan er ook toe leiden dat persoonsgegevens worden doorgegeven aan de servers van Google LLC. in de VS. Op die manier komt Google te weten dat onze website via uw IP-adres is bezocht. De verwerking van persoonsgegevens in het kader van het tot stand brengen van een verbinding met de aanbieder van de lettertypes vindt alleen plaats indien u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstige werking intrekken door deze dienst te deactiveren in de "tool voor het toestaan van cookies" op de website. Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt door uw computer een standaardlettertype gebruikt.
Meer informatie over Google Web Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

12.5 Google reCAPTCHA

Op deze website gebruiken wij ook de reCAPTCHA-functie van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Deze functie wordt in de eerste plaats gebruikt om te onderscheiden of een boeking door een natuurlijke persoon is gedaan dan wel door een machine of geautomatiseerde verwerking is misbruikt. De dienst omvat het verzenden van het IP-adres en, indien van toepassing, andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-dienst aan Google en wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 par. 1 lit. f DSGVO op basis van ons legitieme belang bij het bepalen van de individuele persoonlijke verantwoordelijkheid op het internet en het voorkomen van misbruik en spam. Het gebruik van Google reCAPTCHA kan ook de overdracht van persoonlijke gegevens naar de servers van Google LLC. in de VS met zich meebrengen.

Meer informatie over Google reCAPTCHA en de verklaring van Google over gegevensbescherming is te vinden op: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, volgt u de hierboven beschreven optie voor het maken van bezwaar.

13) Gereedschap en andere

Cookie toestemming tool

Deze website maakt gebruik van een zogenaamde "cookie consent tool" om effectieve toestemming van de gebruiker te verkrijgen voor cookies en op cookies gebaseerde toepassingen waarvoor toestemming vereist is. De "tool voor het toestaan van cookies" wordt aan de gebruikers getoond in de vorm van een interactieve gebruikersinterface wanneer zij de pagina openen, waarop toestemming voor bepaalde cookies en/of op cookies gebaseerde toepassingen kan worden gegeven door het betreffende vakje aan te vinken. Door het gebruik van het instrument worden alle cookies/diensten waarvoor toestemming vereist is, alleen geladen als de betrokken gebruiker daarvoor toestemming geeft door het overeenkomstige vakje aan te vinken. Dit zorgt ervoor dat dergelijke cookies alleen op het eindapparaat van de gebruiker worden geplaatst als daarvoor toestemming is gegeven.
Het instrument stelt technisch noodzakelijke cookies in om uw cookievoorkeuren op te slaan. Persoonlijke gebruikersgegevens worden in het algemeen niet verwerkt.
Indien in individuele gevallen persoonsgegevens (zoals het IP-adres) worden verwerkt om cookie-instellingen op te slaan, toe te wijzen of te loggen, gebeurt dit in overeenstemming met art. 6 (1) lit. f DSGVO op basis van ons legitiem belang bij een juridisch conform, gebruikersspecifiek en gebruiksvriendelijk toestemmingsbeheer voor cookies en daarmee bij een juridisch conforme vormgeving van onze website.
Verdere rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 lid 1 lit. c DSGVO. Als verantwoordelijke partij zijn wij wettelijk verplicht om het gebruik van technisch onnodige cookies afhankelijk te maken van de toestemming van de gebruiker.
Meer informatie over de operator en de instellingsopties van de cookie-toestemmingstool vindt u rechtstreeks in de overeenkomstige gebruikersinterface op onze website.

14) Rechten van de betrokkene

14.1 De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming kent u de volgende rechten van de betrokkene toe (informatie- en interventierechten) ten opzichte van de voor de verwerking verantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, waarbij wordt verwezen naar de vermelde rechtsgrondslag voor de respectieve uitoefeningsvoorwaarden:

 • Recht op informatie overeenkomstig art. 15 DSGVO;
 • Recht op rectificatie overeenkomstig art. 16 DSGVO;
 • Recht op wissing overeenkomstig artikel 17 DSGVO;
 • Recht op beperking van de verwerking overeenkomstig art. 18 GDPR;
 • Recht op informatie overeenkomstig artikel 19 GDPR;
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig artikel 20 van de GDPR;
 • Recht om toestemming in te trekken overeenkomstig artikel 7, lid 3, van de GDPR;
 • Recht om een klacht in te dienen overeenkomstig art. 77 DSGVO.

14.2 RECHT VAN BEZWAAR

INDIEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN IN HET KADER VAN EEN BELANGENAFWEGING OP BASIS VAN ONS DOORSLAGGEVEND LEGITIEM BELANG, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN OP GRONDEN DIE VERBAND HOUDEN MET UW BIJZONDERE SITUATIE.U HEBT TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DEZE VERWERKING MET WERKING IN DE TOEKOMST OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW BIJZONDERE SITUATIE.
INDIEN U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS STOPZETTEN. WIJ BEHOUDEN ONS ECHTER HET RECHT VOOR DE GEGEVENS TE BLIJVEN VERWERKEN INDIEN WIJ DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE IN HET BELANG VAN DE BETROKKENE ZIJN.DE BELANGEN, GRONDRECHTEN EN FUNDAMENTELE VRIJHEDEN VAN DE BETROKKENE ZWAARDER WEGEN, OF INDIEN DE VERWERKING DIENT TER ONDERSTEUNING, UITOEFENING OF VERDEDIGING VAN EEN RECHT IN RECHTE.

INDIEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN MET HET OOG OP DIRECT MARKETING, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS MET HET OOG OP DERGELIJKE MARKETING. KUNT U GEBRUIKMAKEN VAN HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN, ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.

INDIEN U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT VAN VERZET, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS VOOR DIRECT-MARKETINGDOELEINDEN STOPZETTEN.

15) Duur van de opslag van persoonsgegevens

De duur van de opslag van persoonsgegevens wordt bepaald op basis van de respectieve rechtsgrondslag, het doel van de verwerking en - indien van toepassing - ook op basis van de respectieve wettelijke bewaartermijn (bijv. bewaartermijnen volgens het handelsrecht en het belastingrecht).

Bij de verwerking van persoonsgegevens op basis van uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn toestemming intrekt.

Indien er wettelijke bewaartermijnen bestaan voor gegevens die worden verwerkt in het kader van wettelijke of quasi-wettelijke verplichtingen op grond van Art. 6 (1) lit. b DSGVO, worden deze gegevens na het verstrijken van de bewaartermijnen routinematig gewist, voor zover zij niet meer nodig zijn voor de uitvoering of het aangaan van de overeenkomst en/of wij geen gerechtvaardigd belang hebben om ze te blijven bewaren.

Bij de verwerking van persoonsgegevens op grond van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG worden deze gegevens bewaard totdat de betrokkene zijn recht van verzet overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de AVG uitoefent. 1 DSGVO, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Bij de verwerking van persoonsgegevens met het oog op direct marketing op grond van artikel 6, lid 1, onder f), DSGVO, worden deze gegevens bewaard totdat de betrokkene zijn recht van verzet overeenkomstig artikel 21, lid 2, DSGVO uitoefent.

Tenzij anders aangegeven in de overige informatie in deze verklaring over specifieke verwerkingssituaties, worden opgeslagen persoonsgegevens anderszins gewist wanneer zij niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt.

Nederlands