Certificeringen

Fair Wear Foundation

De Fair Wear Foundation (FWF) is een non-profitorganisatie die samenwerkt met de aangesloten bedrijven en andere partners zoals vakbonden, NGO's, fabrieken, bedrijfsverenigingen en regeringen om een duidelijk doel te bereiken: de arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie verbeteren.

Om oplossingen op lange termijn te creëren, werkt het FWF op verschillende niveaus: Zij beoordeelt en evalueert regelmatig de vorderingen van de aangesloten ondernemingen en brengt daarover publiekelijk verslag uit. Dit omvat inspecties ter plaatse van productiefaciliteiten en gesprekken met werknemers. Anderzijds controleert het FWF ook de bedrijfspraktijken van de ondernemingen en hun invloed op de arbeidsomstandigheden in de productievestigingen.

Wij betrekken de meeste van onze onbewerkte stoffen (onbedrukte stoffen) rechtstreeks van fabrikanten die door de Fair Wear Foundation zijn gecertificeerd. Dit geeft ons de kans om er zeker van te zijn dat aan alle normen wordt voldaan.

GOTS - wereldwijde biologische textielnorm

GOTS staat voor Global Organic Textile Standard. Deze norm onderscheidt textiel dat is verwerkt op basis van biologisch geproduceerde natuurlijke vezels. Onafhankelijke certificeringen worden toegekend in de hele toeleveringsketen van textiel. Op die manier zijn alle stappen onderworpen aan controle. De GOTS legt deze milieu-eisen vast, evenals de sociale criteria waaraan moet worden voldaan.

Een van de doelstellingen is de duurzame productie van textiel. Daartoe wil de internationale GOTS-werkgroep eisen en criteria vaststellen die van invloed zijn op de gehele toeleveringsketen, de extractie en de productie van textiel. Het doel is ruwe textielvezels, of natuurlijke vezels, te verkrijgen. Bovendien streven zij naar een milieuvriendelijke productie en een gecertificeerde etikettering van de textiele eindproducten. Met deze certificering willen zij de consument zekerheid bieden, met een zegel dat op relevante markten wordt erkend.

De GOTS heeft betrekking op verschillende stappen, van de winning tot de distributie van een product. Deze omvatten:

 • Extractie
 • Productie
 • Snoep
 • Verpakking
 • Etikettering
 • Handel
 • Distributie

De GOTS-controle bepaalt dat het textiel moet bestaan uit ten minste 70% biologisch geproduceerde natuurlijke vezels. Hieronder vallen producten gemaakt van textielvezels zoals garens, kleding, weefsels of huishoudtextiel. In de eerste plaats moet voor biologische teelt aan nationale en internationale normen worden voldaan. Een textielproduct dat het GOTS-label Bio of kbA/kbT draagt, moet voor ten minste 95% uit biologisch geproduceerde natuurlijke vezels bestaan. Andere producten met het etiket "vervaardigd uit x% biologische vezels" moeten nog steeds vervaardigd zijn uit ten minste 70% biologisch geproduceerde natuurlijke vezels.

Op de productie zijn nog een aantal andere GOTS-criteria van toepassing, namelijk

 • Producten die uit biologisch geproduceerde natuurlijke vezels zijn vervaardigd, moeten in alle productiestadia afzonderlijk van andere vezels worden behandeld en moeten duidelijk herkenbaar zijn.
 • Chemische additieven mogen alleen worden gebruikt als zij vooraf zijn getest en voldoen aan bepaalde eisen inzake toxiciteit of biologische afbreekbaarheid.
 • Chloorbleekmiddel is verboden, alleen bleekmiddelen op basis van zuurstof mogen worden gebruikt.
 • Azokleurstoffen zijn verboden.
 • Ets- en plastisoldrukprocédés zijn verboden.
 • De fabrieken moeten een eigen milieubeschermingsprogramma hebben, waarbij bijvoorbeeld afval en afvalwater moeten worden beperkt.
 • Het uiteindelijke verpakkingsmateriaal mag geen PVC bevatten. Als de verpakking van papier of karton is gemaakt, moet deze gecertificeerd zijn volgens de richtlijnen van FSC of PEFC.

Er zijn ook een aantal sociale minimumcriteria waaraan moet worden voldaan. Deze omvatten bijvoorbeeld: veilige en hygiënische arbeidsomstandigheden, minimumloon, verbod op kinderarbeid, regelmatige tewerkstelling, verbod op onmenselijke behandeling en buitensporige arbeidstijden.

Wij betrekken ons onbewerkt textiel (onbedrukt textiel) rechtstreeks van GOTS-gecertificeerde fabrikanten. Dit geeft ons de mogelijkheid om er zeker van te zijn dat aan alle normen wordt voldaan. Ook de drukinkten voor onze motieven zijn GOTS-gecertificeerd. Op die manier zorgen wij ervoor dat onze volledige productlijn textiel voldoet aan de GOTS-normen.

OCS (norm voor organisch gehalte)

De Organic Content Standard (OCS) is van toepassing op producten, met uitzondering van levensmiddelen, die 95-100 procent organisch materiaal bevatten. Hiermee kunnen het gehalte en de hoeveelheid organisch materiaal in een eindproduct worden geregistreerd en kan de grondstof worden getraceerd van bron tot eindproduct.

Voor de OCS 100 wordt onafhankelijk geverifieerd of een eindproduct de exacte hoeveelheid van een specifiek biologisch geproduceerd materiaal bevat. De OCS maakt dus een transparante, consistente en uitgebreide onafhankelijke beoordeling en verificatie mogelijk van de juistheid van beweringen over het gehalte aan organische materialen in een product. OCS 100 heeft betrekking op de verwerking, fabricage, verpakking, etikettering, verhandeling en distributie van een product dat ten minste 95 procent gecertificeerd biologisch materiaal bevat. Het kan worden gebruikt als B2B-instrument om bedrijven het vertrouwen te geven dat zij kwaliteitsproducten verkopen en kopen.

Wij betrekken ons onbewerkt textiel (onbedrukt textiel) rechtstreeks van OCS-gecertificeerde fabrikanten. Dit geeft ons de kans om er zeker van te zijn dat aan alle normen wordt voldaan.

Nederlands