Vouchervoorwaarden

Inwisseling van promotionele waardebonnen

 1. Waardebonnen die door de Verkoper gratis worden uitgereikt in het kader van promoties met een specifieke geldigheidsduur en die niet door de Klant kunnen worden aangekocht (hierna "Promotiebonnen"), kunnen enkel worden ingewisseld in de onlineshop van de Verkoper en enkel gedurende de aangegeven periode.
 2. Promotiebonnen kunnen alleen door consumenten worden ingewisseld.
 3. Afzonderlijke producten kunnen van de bonnenactie worden uitgesloten indien een overeenkomstige beperking voortvloeit uit de inhoud van de actievoucher.
 4. Promotiebonnen kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is voltooid. Compensatie achteraf is niet mogelijk.
 5. Per bestelling kan slechts één kortingsbon worden ingewisseld.
 6. De waarde van de goederen moet ten minste gelijk zijn aan het bedrag van de kortingsbon. Resterende tegoeden worden door de verkoper niet terugbetaald.
 7. Indien de waarde van de promotiebon niet voldoende is om de bestelling te dekken, kan een van de andere door de verkoper aangeboden betalingswijzen worden gekozen om het verschil te vereffenen.
 8. Het tegoed van een kortingsvoucher wordt niet in contanten uitbetaald en brengt geen rente op.
 9. De waardebon wordt niet terugbetaald als de klant de met de waardebon betaalde goederen geheel of gedeeltelijk terugstuurt in het kader van zijn wettelijk herroepingsrecht.
 10. De promotiebon is alleen bestemd voor gebruik door de erop vermelde persoon. Overdracht van de promotiebon aan derden is uitgesloten. De verkoper heeft het recht, maar niet de plicht, om de materiële geschiktheid van de respectieve bonhouder te controleren.

Inwisseling van cadeaubonnen

 1. Cadeaubonnen die via de online shop van de Verkoper kunnen worden aangekocht (hierna "Cadeaubonnen"), kunnen enkel in de online shop van de Verkoper worden ingewisseld, tenzij anders vermeld in de Cadeaubon.
 2. Cadeaubonnen en resterende tegoeden op Cadeaubonnen zijn inwisselbaar tot het einde van het derde jaar volgend op het jaar van aankoop van de Cadeaubon. Resterende saldi zullen tot de vervaldatum aan de klant worden gecrediteerd.
 3. Cadeaubonnen kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is voltooid. Compensatie achteraf is niet mogelijk.
 4. Per bestelling kan slechts één cadeaubon worden ingewisseld.
 5. Cadeaubonnen kunnen alleen worden gebruikt voor de aankoop van goederen en kunnen niet worden gebruikt voor de aankoop van extra cadeaubonnen.
 6. Indien de waarde van de cadeaubon onvoldoende is om de bestelling te dekken, kan een van de andere door de Verkoper aangeboden betalingswijzen worden gekozen om het verschil te vereffenen.
 7. Het saldo van een cadeaubon wordt niet in contanten uitbetaald en brengt geen rente op.
 8. De cadeaubon is overdraagbaar. De Verkoper kan de betaling met bevrijdende werking verrichten aan de respectieve houder die de cadeaubon in de onlineshop van de Verkoper inwisselt. Dit geldt niet indien de Verkoper kennis heeft van de onverkiesbaarheid, de handelingsonbekwaamheid of het ontbreken van vertegenwoordigingsbevoegdheid van de respectieve houder, of dit door grove nalatigheid niet weet.

Copyright © 2017, IT-Recht-Kanzlei

Nederlands