Gratis geschenk voorwaarden

Voorwaarden voor onze promoties met gratis geschenken:

regeling als wij u een artikel gratis geven vanaf een bepaalde waarde aan goederen:
"Indien u recht heeft op een herroepingsrecht met betrekking tot uw bestelling en indien u van dit recht gebruik maakt na het indienen van uw contractuele verklaring, hetzij geheel of gedeeltelijk, met als gevolg dat de door ons opgegeven drempelwaarde met betrekking tot de door u niet te betalen koopprijs of de door ons terug te betalen koopprijs zou worden onderschreden, behouden wij ons het recht voor om de teruggave van het reeds aan u gegeven geschenk te eisen. In dat geval moet u het geschenk samen met de herroepen goederen aan ons terugsturen op het adres dat in onze herroepingsinstructies staat. Met betrekking tot de kosten voor de retourzending is de bepaling in onze annuleringsvoorwaarden ook hierop van toepassing. Indien u het geschenk niet of slechts in verslechterde toestand aan ons kunt retourneren, behouden wij ons het recht voor in dit verband waarde- of schadeclaims in te dienen.

Verordening als wij u een ander artikel cadeau doen bij aankoop van x artikel (bijv. koop 2 T-shirts, krijg een 3e cadeau):
"Indien u beschikt over een herroepingsrecht met betrekking tot uw bestelling en indien u van dit recht gebruik maakt nadat u uw contractuele verklaring in haar geheel of met betrekking tot een deel van uw bestelling heeft ingediend, met als gevolg dat de door ons opgegeven minimale bestelhoeveelheid vervolgens zou worden onderschreden, behouden wij ons het recht voor om de reeds aan u gegeven aanvulling van u terug te vorderen. In dat geval moet u de aanvulling samen met de herroepen goederen aan ons terugsturen naar het adres dat in onze herroepingsinstructies staat. Met betrekking tot de kosten voor de retourzending is de bepaling in onze annuleringsvoorwaarden ook hierop van toepassing. Indien u het geschenk niet of slechts in verslechterde toestand aan ons kunt retourneren, behouden wij ons het recht voor in dit verband waarde- of schadeclaims in te dienen.
Nederlands